Kungen avtäckte August Strindbergbyst

Onsdagen den 13 februari avtäckte Kungen en porträttbyst föreställande August Strindberg i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet. Även Drottningen deltog vid ceremonin.

Tf. slottsbibliotekarie Arvid Jakobsson hälsade gästerna välkomna och därefter höll Erik Höök, museichef på Strindbergmuseet, ett föredrag om Strindberg och hans arbete i Bernadottebiblioteket.

Porträttbysten är en gåva till Bernadottebiblioteket från Karl-Magnus Fredriksson, som utnämndes till hovsångare av Kungen 2004 och även är verksam som skulptör.

Innan Kungen avtäckte bysten sa han:

”Jag hoppas att den ska fungera som en påminnelse till alla våra besökare; både om bibliotekets spännande historia och om det rika svenska kulturarv som det är en del av.”

» Läs hela anförandet

Karl-Magnus Fredriksson berättade om skulpturen och sitt arbete med den. Under ceremonin framförde han tre romanser tillsammans med pianisten Mattias Böhm.