Kungaparet och Kronprinsessparet vid seminarium om teknik och hållbarhet

Kungaparet och Kronprinsessparet anländer till Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet.

Kungaparet och Kronprinsessparet anländer till Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Tisdagen den 12 november närvarade Kungen, Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel vid ett seminarium som arrangerades på Kungliga slottet med anledning av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens 100-årsjubileum. Inbjudna talare föreläste och samtalade om de förändringar som måste ske för att uppnå ett hållbart samhälle.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien firar i år 100 år och verkar för en positiv samhällsutveckling genom att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling.

Seminariet, som arrangerades av akademien, hölls i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet och inleddes av Kungen:

"2019 marks the one hundred year anniversary of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. Look at the history of Swedish engineering, and you will see a history of outstanding individuals and ideas; of constant innovation and development. A history to be proud of – and a strong foundation to build on for the future."

Kungen håller tal i Bernadottebiblioteket.

Kungen håller tal i Bernadottebiblioteket. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Läs hela talet

Därefter samtalade och föreläste inbjudna professorer och experter om svenska tekniklösningar som kan bidra till en bättre resurshantering i världen, bland annat genom ny teknik inom kraftvärmeanläggningar, återvinning och batteriproduktion.

Kungen är Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens beskyddare och Prins Daniel är dess hedersledamot.