Gästlista vid middag hos DD.MM. Konungen och Drottningen på Stockholms slott den 11 december 2019

DD.MM. Konungen och Drottningen
DD.KK.HH. Kronprinsessan och Prins Daniel
DD.KK.HH. Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia
H.K.H. Prinsessan Madeleine

Grevinnan Bettina Bernadotte af Wisborg och dipl. ing. Philipp Haug

Riksdagen

Talmannen dr. Andreas Norlén och fil. mag. Helena Norlén

Regeringen

Statsrådet Magdalena Andersson och professor Richard Friberg

Statsrådet Anna Ekström och civilingenjör Lars Ekström

Statsrådet Matilda Ernkrans

Pristagare

Professor James Peebles och Mrs. Jean Alison Peebles

Professor Michel Mayor och Mrs. Françoise Mayor

Professor Didier Queloz

Professor M. Stanley Whittingham och Professor Georgina Whittingham

Professor Akira Yoshino och Mrs. Kumiko Yoshino

Professor William G. Kaelin Jr. och Ms. Karen S. Kantor

Sir Peter J. Ratcliffe och Lady Fiona Ratcliffe

Professor Greg L. Semenza och Mrs. Laura Kasch-Semenza

Författaren Olga Tokarczuk och Mr. Grzegorz Zyglado

Professor Abhijit Banerjee

Professor Esther Duflo

Professor Michael Kremer och Ms. Rachel Glennerster

Representanter för pristagarnas länder

H.E. Ambassadör Judith Gough och Ms. Julia Kleiousi, Storbritannien

H.E. Ambassadör Kenneth A. Howery, Förenta staterna

H.E. Ambassadör David Cvach och Mrs. Orlane Valentin-Cvach, Frankrike

H.E. Ambassadör Shigeyuki Hiroki och Mrs. Mamiko Hiroki, Japan

H.E. Ambassadör Heather Grant, Kanada

H.E. Ambassadör Mag Dr. Gudrun Graf och Dr. Bernd Graf, Österrike

H.E. Ambassadör Monika Kapil Mohta och Dr. Madhup Mohta, Indien

Mrs. Iwona Jablonowska (chargé d'affaires a.i.) och Mr. Grzegorz Jablonowski, Polen

H.E. Ambassadör Dr. Christian Schoenenberger och Mrs. Barbara Zehnder Schoenenberger, Schweiz

H.E. Ambassadör Christian Syse och fru Siv Nordrum, Norge

Nobelstiftelsens styrelse

Ordförande professor Carl-Henrik Heldin och professor Evi Heldin

Verkställande direktör Lars Heikensten och montessoriepedagog Maria Lilja

Professor Göran K. Hansson och leg. sjukgymnast Margareta Hansson

Ständige sekreteraren professor Mats Malm och professor Gunilla Hermansson

MSc Tomas Nicolin och fil. kand. Ingrid Nicolin

Professor Thomas Perlmann och fru Elisabet Perlmann

Professor Gunnar von Heijne och docent Anna Tidholm

Nobelstiftelsens fullmäktiges ordförande

Professor Sven Lidin och professor Viveka Alfredsson

Representanter för prisutdelarna

Professor Mats Larsson, ordf. i Nobelkommittén för fysik

Professor Claes Gustafsson, ordf. i Nobelkommittén för kemi

Professor Patrik Ernfors, ordf. i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin

Författaren Professor Anders Olsson, ordf. i Nobelkommittén för litteratur

Professor Peter Fredriksson, ordf. i ekonomipriskommittén

Talare vid Nobelprisceremonin

Professor Olof Ramström (kemi)

Professor Anna Wedell (medicin)

Författaren Per Wästberg (litteratur)

Professor Jakob Svensson (ekonomi)

Representanter för familjen Nobel

MSc Gunnar Liljequist

MSc Johanna Liljequist

Tidigare pristagare

Professor Bengt Samuelsson och docent Karin Samuelsson

Representanter för Den Norske Nobelkomite

Direktör Ulf Sverdrup och fru Pernille Rieker

Forskning och vetenskap

Professor Semida Silveira (Kungl. Tekniska högskolan) och herr Olav Ivar Övrebö

Professor Nils-Eric Sahlin (Lunds universitet) och fru Vivianne Sahlin

Professor Anders Karlqvist och professor Lena Karlqvist

Rektorer

Generaldirektör Anders Söderholm, Universitetskanslersämbetet

Rektorn professor Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet

Rektorn professor Lars Strannegård, Handelshögskolan i Stockholm

Rektorn professor Ole Petter Ottersen, Karolinska institutet

Rektorn professor Sigbritt Karlsson, Kungl. Tekniska högskolan

Rektorn professor Eva Åkesson, Uppsala universitet

Rektorn Professor Torbjörn von Schantz, Lunds universitet

Rektorn professor Stefan Bengtsson, Chalmers tekniska högskola

Rektorn professor Eva Wiberg, Göteborgs universitet

Rektorn professor Helen Dannetun, Linköpings universitet

Rektorn professor Hans Adolfsson, Umeå universitet

Rektorn professor Birgitta Bergvall-Kåreborn, Luleå tekniska universitet

Rektorn bitr. professor Maria Knutson Wedel, Sveriges lantbruksuniversitet

Svenska Akademien

Justitierådet docent Eric M. Runesson

Språkforskaren professor Bo Ralph

Språkforskaren professor Tomas Riad

Författaren fil.dr. Jesper Svenbro

Författaren Kristina Lugn

Poeten Jila Mossaed

Författaren professor emer. Kjell Espmark

Författaren professor Horace Engdahl

Övriga gäster

H.E. Mr. Koichi Hagiuda och Mrs. Junko Hagiuda, Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan

Fru Monica Tranströmer

Preses professor Dan Larhammar och fru Helén Larhammar, Kungl. Vetenskapsakademien

Generalkonsul Barbro Osher och herr Bernard Osher

Kabinettskammarherren professor Erling Norrby

Riksbankschefen Stefan Ingves och talpedagog Deborah Ingves

Mrs. Rebecca M. Bergman och M.D. Tom Bergman, Gustavus Adolphus College, Förenta staterna

Mr. Thomas W. Young och Mrs. Meredith Young, Gustavus Adolphus College, Förenta staterna

Professor Karl Grandin