Prinsparet besökte Trängslet

Onsdagen den 15 augusti besökte Prinsparet Trängslet i Dalarna för att möta representanter för de organisationer som bekämpat bränderna i Älvdalen och Lima.

Vid besöket i Trängslet träffade Prinsparet representanter för länsstyrelsen, kommunen, räddningstjänsten, Försvarsmakten och Fortifikationsverket.

Räddningscheferna Per Hampus och Johan Szymanski gav därefter information om arbetet med bränderna i Lima och Trängslet.

Därefter gavs en presentation kring arbetet i krisstaben samt länsstyrelsens nyligen startade samordningsstab för att hantera efterarbetet.

Avslutningsvis deltog Prinsparet i den dagliga rutinkontrollen som fortsatt görs av brandområdet.

Tidigare under augusti besökte Kungen och Kronprinsessparet Jämtland och Hälsingland för att visa Kungafamiljens uppskattning för de personer, både anställda och frivilliga, som arbetat med bränderna. Prinsparets besök i Dalarna var en uppföljning av dessa tidigare besök.