Prins Daniel vid Stockholm i mitt hjärta? – så minskar vi klyftan mellan stad och land

Måndagen den 26 mars besökte Prins Daniel Stockholms Handelskammare för seminariet Stockholm i mitt hjärta? – så minskar vi klyftan mellan stad och land.

Vid seminariet presenterade Fredrik Torehammar, näringspolitisk expert vid handelskammaren, rapporten Bilden av Stockholm. Presentationen efterföljdes av ett panelsamtal.