Prins Daniel närvarade vid middag med nätverket Pokerface

Torsdagen den 24 maj närvarade Prins Daniel vid en middag tillsammans med nätverket Pokerface.

Nätverkets huvudsyfte är att främja kvinnligt företagande och kvinnors möjlighet att göra karriär i näringslivet. Nätverket träffas regelbundet för gemensamma aktiviteter, till exempel pokerturneringar.

I Pokerface-nätverket ingår framförallt kvinnor som har grundat minst ett företag, alternativt är eller har varit verkställande direktör i ett mellanstort eller stort bolag.

Prinsen delar ut Pokerface pris ”Årets nätverkare” till entrepenören Jessica Löfström. Foto: Jessica Lacina