Prins Daniel närvarade vid ett seminarium om integration

Torsdagen den 27 september närvarade Prins Daniel på seminariet "Flyktingars integration på svensk arbetsmarknad över tid".

På scen talade nationalekonomerna Joakim Ruist, Pernilla Andersson Joona och Olof Åslund. Seminariet arrangerades av den ideella föreningen Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS).