Prins Daniel i Sundsvall med Prins Daniels Fellowship

Onsdagen den 18 april besökte Prins Daniel och inspiratörerna i Prins Daniels Fellowship Sundsvall för att prata entreprenörskap med studenter vid Hedbergska gymnasiet och Mittuniversitetet.

Dagen inleddes på Hedbergska gymnasiet med en aulaföreläsning där Prinsen och entreprenörerna Martin Lorentzon från Spotify och Isabella Löwengrip, Löwengrip care & color, berättade om sina erfarenheter.

Därefter fick elever tillfälle att prata mer ingående om entreprenörskap, egna idéer och framtidsdrömmar i rundabordssamtal tillsammans med Prinsen och inspiratörerna.

Prins Daniel och Isabella Löwengrip i samtal med elever på Hedbergska gymnasiet. Foto: Sascha Beetz

Prins Daniel och Isabella Löwengrip i samtal med elever på Hedbergska gymnasiet. Foto: Sascha Beetz

Under eftermiddagen besökte Prinsen och inspiratörerna Mittuniversitet för ytterligare ett aulasamtal samt rundabordsdiskussioner med studenter.

Moderator under dagen var Parisa Amiri.

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). länk till annan webbplats

Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer. Läs mer om Prins Daniels Fellowship. länk till annan webbplats

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft.

Prins Daniel, Isabella Löwengrip och Daniel Lorentzon tillsammans med elever på Hedbergska gymnasiet. Foto: Sascha Beetz

Prins Daniel, Isabella Löwengrip och Daniel Lorentzon tillsammans med elever på Hedbergska gymnasiet. Foto: Sascha Beetz