Prins Daniel i möte med Kungl. Ingenjörsvetenskaps­akademien

Onsdagen den 21 mars tog Prins Daniel emot Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens verkeställande direktör professor Tuula Teeri och Jenny Nordlöw, projektledare för Prins Daniels Fellowship, inför Prins Daniels entreprenörsdag i morgon.

För fjärde året i rad samlas i morgon unga entreprenörer från hela landet till en inspirationsdag arrangerad av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Prins Daniels Fellowship.

Syftet med entreprenörsdagen är att inspirera unga entreprenörer, bygga nätverk och gemensamt diskutera erfarenheter och upplevelser av att vara entreprenör.