Prins Daniel besökte Bäckahagens skola

Onsdagen den 30 maj besökte Prins Daniel Bäckahagens skola i Bandhagen.

Bäckahagens skola arbetar aktivt med att öka rörelse och idrott för eleverna på skolan. Skolan arbetar utifrån "Hjärna/Rörelse"-konceptet som bland annat innebär rörelsepauser, "brain breaks" och organiserade rastaktiviteter. Genom satsningen har elevernas resultaen ökat i alla skolämnen, de har bättre motorik och simkunnigheten har ökat i samtliga årskurser.

Prins Daniel i samtal med elever i årskurs 9 under deras mattelektion. Foto: Kungahuset.se

Prins Daniel i samtal med elever i årskurs 9 under deras mattelektion. Foto: Kungahuset.se

Bäckahagens skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är också en pilotskola för Generation Pepslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster skolssatsning. I skolssatsningen, Pep Skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, erbjuder Generation Pep stöd till skolor som vill införa mer fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen. Med Pep Skola får lärare, fritidspedagoger, skolsköterskor och andra verksamma inom skolan hjälp att utvärdera nuläget samt planera och följa upp sitt arbete för en hälsosammare skola.

Tillsammans med ett antal grundskolor har Generation Pep, tillsammans med forskare från GIH, Karolinska Institutet och Göteborgs universitet, lanserat en webbplats där skolor som vill införa mer fysisk aktivitet kan hämta information och inspiration.

Prins Daniel på Bäckahagens skolas skolgård där elever har organiserade rastaktiviteter. Foto: Kungahuset.se

Prins Daniel på Bäckahagens skolas skolgård där elever har organiserade rastaktiviteter. Foto: Kungahuset.se

Generation Pep

Prins Daniel lanserade Generation Peplänk till annan webbplats i juli 2016 i Visby tillsammans med svenska företag, stiftelser och ideella organisationer. Generation Peps vision är att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Generation Peplänk till annan webbplats arbetar för att sprida kunskap, inspirera och stödja såväl barn och unga, som föräldrar och andra vuxna i barns närhet.

Kronprinsessparet är initiativtagare till Gen-Pep.