Kungens födelsedag firades på Kungliga slottet

Måndagen den 30 april firades Kungens födelsedag traditionesenligt på Kungliga slottets yttre borggård.

Många samlades på valborgsmässoaftonens förmiddag för att hylla Kungen på hans 72-årsdag.

Arméns musikkår under firandet på Yttre borrgården. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Arméns musikkår under firandet på Yttre borrgården. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Ceremonin inleddes med att Marinens musikkår genomförde ett musikprogram för publiken.

Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Därefter kom Kungen ut från Kungliga slottets västra valv och gick fram till högvakten för att ta emot denna. Kungen gick sedan, tillsammans med Prins Carl Philip, in i Högvaktsflygen för överkommendantens mottagning. Under tiden genomförde Arméns musikkår ett figurativt musikprogram.

Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Kungens födelsedag är en officiell salutdag och klockan 12.00 sköts därför salut om 21 skott från Skeppsholmen genom Amfibieregementets försorg. Saluter sköts även från salutstationerna i Kungshall i Karlskrona, Kusthöjden i Härnösand, Skansen Lejonet i Göteborg samt salutbatteriet vid Kvarnängen i Boden.

Klockan 12.20 kom Kungen med uppvaktning ut ur Högvaktsflygen samtidigt som den pågående högvakten med Livgardets dragonmusikkår i spetsen red in på Yttre borggården.

Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Därefter utbringades ett fyrfaldigt leve för H.M. Konungen av överkommendanten följt av Kungssången.

Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Vaktavlösningen fullföljdes och avslutades med att vaktscheferna ur högvakten anmälde sig för Kungen.

Barn ur publiken fick sedan möjlighet att lämna blommor till Kungen. Efter blomsteröverlämningen spelade de tre musikkårerna gemensamt Marcia Carolus Rex.

Kungen tog emot blommor från barn som deltog i firandet. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Kungen tog emot blommor från barn som deltog i firandet. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Den avgående högvakten utmarscherade därefter och Kungen gick fram för att ta emot den nya högvakten ur Livgardet.

När ceremonin var avslutad gick Kungen och Prins Carl Philip tillbaka in i Slottet för att, tillsammans med de övriga närvarande medlemmarna ur Kungafamiljen, ta emot allmänhetens gratulationer från ett fönster i Ordenssalarna. 

Kungafamiljen vinkar till gratulanterna från ett fönster i Kungliga slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Kungafamiljen vinkar till gratulanterna från ett fönster i Kungliga slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se