Kungen och Kronprinsessan vid Stockholm Water Prize Symposium

Onsdagen den 29 augusti närvarade Kungen och Kronprinsessan vid seminariet ”Balancing green and grey – getting on nature’s good side” som hölls på City Conference Centre i Stockholm. Seminariet ingår i World Water Week.

Seminariet inleddes med att årets mottagare av Stockholm Water Prize, professor Bruce Rittmannlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och professor Mark van Loosdrechtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster talade. Professor Rittmann talade på temat ”With help from our little friends” och professor van Loosdrecht på temat ”Managing microbes”.

Professor Rittmann är känd för sitt arbete inom biofilm och dess användning vid rengöring av förorenat vatten, mark och ekosystem. Professor van Loosdrecht har skapat Neredalänk till annan webbplats, en avloppsreningsteknik som är framtagen tillsammans med Delft University of Technologylänk till annan webbplats, the Dutch Foundation for Applied Water Research (STOWA)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster and Royal HaskoningDHVlänk till annan webbplats.

Därefter följde föreläsningar av doktor Sunita Narain, doktor Claudia Sadoff, doktor Therese Sjömander-Magnusson samt UNESCO:s Director-General Audrey Azoulay.

Genomgående under seminariet lyftes möjligheterna för hur man med modern teknik och vetenskap kan hjälpa naturens egna metoder, och de mikroorganismer som förekommer naturligt, att få exempelvis vattenrening att fungera mer effektivt.

Man talade också om betydelsen av naturliga våtmarker och hur dessa måste återställas, så att naturen kan återgå till sitt sätt att hantera variationer i vattenmängd. Likaså diskuterades konsekvenserna av hur klimatförändringarna blir onödigt stora då de naturliga processerna förhindras på grund av mänskliga ingrepp i naturen, såsom dränering av våtmarker, sandtäkter i floder samt skogsavverkning.

World Water Week 2018

Den 26–31 augusti möts experter, beslutsfattare och innovatörer från hela världen i Stockholm för att diskutera vattenfrågor under World Water Weeklänk till annan webbplats, en global vattenkonferens som arrangeras av Stockholm International Water Institute (SIWI).länk till annan webbplats

Årets tema är Water, ecosystems and human development.