Kungen i möte med World Scout Foundation i New York

Fredag den 16 november närvarande Kungen vid World Scout Foundations (WFS) styrelsemöte i New York.

På styrelsemötet diskuterades bland annat budget 2019, framtida samarbetspartners och scouternas projekt med att bidra till att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Kungen är hedersordförande i WFS sedan 1977.