Kungen höll ordinarie ordenskapitel

Den 3 maj hölls ordinarie ordenskapitel under Kungens ordförandeskap på Kungliga slottet.

Sedan de kungliga svenska riddarordnarna instiftades år 1748 har ordenskapitlet sammanträtt i Serafimerordenssalen på Kungliga slottet. Efter 1975 blev det ett uppehåll att hålla ordenskapitel i Serafimerordens sal men traditionen återupptogs för sex år sedan.

Ordinarie ordenskapitel hålls en gång om året under ledning av Kungen, som är Serafimer-, Svärds-, Nordstjärne- och Vasaordnarnas stormästare. Ordens kansler föredrar nya utnämningar inför Kungen under året. Enligt ett riksdagsbeslut 1974 kan svenska ordnar endast tilldelas utländska medborgare som gjort personliga insatser för Sverige eller för svenska intressen.

Vid mötet redovisades antalet avlidna innehavare av de fyra svenska riddarordnarna (tilldelade före 1975) samt antalet utdelade ordnar till utländska medborgare. Dessutom redovisades ordenskapitlets ekonomi för föregående år och ansvarsfrihet beviljades.

Avslutningsvis redogjorde ordenskapitlets vapenmålare för nyuppmålade vapensköldar för nya serafimerriddare och -ledamöter.

Under ordinarie ordenskapitlet redogör ordenskapitlets vapenmålare för nyuppmålade vapensköldar för serafimerriddare och -ledamöter. Serafimerordenssalen är en av de salar som just nu påverkas av den stora fasadrenoveringen, därav är den delvis täckt med skyddsmaterial. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Under ordinarie ordenskapitlet redogör ordenskapitlets vapenmålare för nyuppmålade vapensköldar för serafimerriddare och -ledamöter. Serafimerordenssalen är en av de salar som just nu påverkas av den stora fasadrenoveringen, därav är den delvis täckt med skyddsmaterial. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se