Kungen gav företräde för talmannen

Måndagen den 26 november gav Kungen företräde för riksdagens talman Andreas Norlén.

Talmannen informerade Kungen om det aktuella läget i arbetet med att ta fram förslag till statsminister.