Kungen gav företräde för riksdagens talman

Måndagen den 15 oktober gav Kungen företräde för riksdagens talman Andreas Norlén.

Talmannen informerade Kungen om det aktuella läget i arbetet med att ta fram ett förslag till ny statsminister.

Talmannen berättade att han har gett Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som tolereras av riksdagen.