Kungen gav företräde för riksdagens talman

Torsdagen den 15 november gav Kungen företräde för riksdagens talman Andreas Norlén.

Talmannen informerade Kungen om det aktuella läget i arbetet med att ta fram förslag till statsminister.

Talmannen berättade att han har gett Centerpartiets partiledare Annie Lööf i uppdrag att sondera förutsättningarna för en regering som kan tolereras av riksdagen.