Kungen gav audiens för Tjeckiens talman

Tisdagen den 10 april gav Kungen audiens för Milan Štěch, talman i Tjeckiska republikens senat. 

Den tjeckiske talmannen besöker Sverige på inbjudan av riksdagens talman.