Kungaparet vid Sveriges riksbanks 350-årsjubileum

Fredagen den 25 maj närvarade Kungen och Drottningen vid firandet av riksbankens 350-årsjubileum i Stockholms stadshus.

Vid ankomst till stadshuset togs Kungaparet emot av riksdagens talman Urban Ahlin, ordföranden i riksbanksfullmäktige Susanne Eberstein, riksbankschef Stefan Ingves och Eva-Louise Erlandsson Slorach, kommunfullmäktiges ordförande i Stockholms stad.

Därefter hölls en middag i Blå hallen under värdskap av Susanne Eberstein och Stefan Ingves.

Kvällen avslutades med ett tal av Kungen, om bland annat Riksbankens arbete för finansiell stabilitet, "En stabilitet som har varit ytterst viktig för den hållbara ekonomiska utvecklingen i vårt land, och som har möjliggjort tillväxt och välstånd."

Läs hela talet (på engelska).

Kungen håller tal vid Riksbankens 350-årsjubileum. Foto: Sandra Birgersdotter

Kungen håller tal vid Riksbankens 350-årsjubileum. Foto: Sandra Birgersdotter