Kungaparet närvarade vid Sipris Lecture on Peace

Måndagen den 28 maj närvarade Kungen och Drottningen vid Sipri Lecture on peace på Musikaliska i Stockholm. Lecture on Peace är en ny årlig föreläsning om fred och säkerhet.

Sipri, Stockholm International Peace Research Institute, arbetar för att bidra till en vidare förståelse för fredliga lösningar av internationella konflikter och för en hållbar fred. Mot denna bakgrund annordnas från och med 2018 en årlig föreläsning där fred och säkerhet diskuteras.

Kvällens huvudtalare var Hans Blix som, utifrån sin långa och framstående karriär, talade om fredsarbete och nedrustning.