Kungaparet gav företräde för statsrådet Lena Hallengren

Måndagen den 9 april gav Kungen och Drottningen företräde för statsrådet Lena Hallengren.

Under mötet gav den nytillträdda barn-, äldre- och jämställdhetsministern Kungaparet en orientering kring sina ämnen och ansvarsområden.