Kungafamiljen på församlingsafton

Tisdagen den 23 oktober närvarade Kungen, Kronprinsessan, Prins Daniel, Prins Carl Philip, Prinsessan Sofia och Prinsessan Christina vid Kungl. Hovförsamlingens församlingsafton på Kungliga Slottet.

Hovförsamlingen är en församling inom Svenska kyrkan vars medlemmar består av Kungafamiljen, de som har eller har haft anställning vid Kungl. Hovstaterna eller Kungl. Staberna och deras familjer. Slottskyrkan är församlingskyrka för de kring 500 medlemmarna.

Två gånger per år bjuds det in till församlingsafton i Bernadottebiblioteket där Kungaparet eller delar av Kungafamiljen deltar regelbundet och är värdar. Vid dessa tillfällen hålls alltid ett föredrag om något aktuellt ämne. 

Pastor i hovförsamlingen Michael Bjerkhagen. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Pastor i hovförsamlingen Michael Bjerkhagen. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

På tisdagens församlingsafton talade hovpredikant Karin Karlberg, överhovpredikant Johan Dalman och Michael Bjerkhagen, pastor i hovförsamlingen, utifrån ämnet ”Barn och tro”, bland annat om hur man samtalar med barn om tro- och livsåskådningsfrågor.

Hovpredikant Karin Karlberg

Hovpredikant Karin Karlberg. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Musiken under kvällen framfördes av hovorganisten Mary Ljungquist, pianisten Greta Åstedt och hovtrumpetaren Olle Hermansen

Församlingsafton i Bernadottebiblioteket.

Församlingsafton i Bernadottebiblioteket. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna