Kronprinsessan vid SNS Tylösandskonferens

Onsdagen den 22 augusti deltog Kronprinsessan i Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) Tylösandskonferens. Årets tema var Urbanization and the growing importance of cities in the economy.

Tylösandskonferensen handlade i år om urbanisering och städernas allt större betydelse för samhällsekonomin. Under dagen diskuterade forskare och experter från hela världen vad som gör städer framgångsrika och hur vi skapar hållbara, attraktiva urbana miljöer i Sverige.

Bland andra medverkade Edward Glaeser, ekonomiprofessor vid Harvard University, och Raj Chetty, professor i nationalekonomi vid Stanford University.

Moderator under konferensens var Markus Karlsson, programledare på Bloomberg Radio i London.

Om SNS

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS)länk till annan webbplats är en politiskt oberoende ideell förening grundad 1948. Genom forskning, möten och bokutgivning bidrar SNS till att beslutsfattare i politik, offentlig förvaltning och näringsliv kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys.