Kronprinsessan vid Keystone Dialogue 3 – Karuizawa Dialogue

Söndagen den 2 till tisdagen den 4 september deltog Kronprinsessan i den tredje upplagan av Keystone Dialogue. Stockholm Resilience Centre arrangerade mötet där vd:arna för tio av världens största fisk- och skaldjursföretag deltog. Syftet var att vidareutveckla ett globalt samarbete kring hållbara hav. 

Keystone Dialogue 3 hölls i Karuizawa i Japan. Mötet var en uppföljning av de tidigare dialogerna som ägde rum på Maldiverna i november 2016 och i Stockholm i maj 2017, samt det informella möte med de största japanska fisk- och skaldjursföretagen som ägde rum på svenska ambassaden i Tokyo i april 2017.

Keystone Dialogue 3 inleddes under söndagskvällen där ambassadör Magnus Robach stod värd för en mottagning på svenska residenset i Tokyo.

Under måndagen inleddes mötet i Karuizawa med att Kronprinsessans öppnade och sade: "I dag finns det en ökande medvetenhet om den kritiska roll som er bransch spelar för att säkerställa tillgång till högkvalitativ, näringsrik mat. [...] I slutändan är det en enkel ekvation: För en hälsosam värld behöver vi en hälsosam, och hållbar, fisk- och skaldjursindustri. [...]

På bara två år, har ni uppnått mycket. Samtalen som ni har, påverkar redan en mycket vidare konversation om behovet av förvaltning av haven samt hållbarhet i skaldjursindustrin. Ni sätter nya standarder för den globala skaldjursindustrin. Ni är verkligen ledare ­‑ i ordets sanna bemärkelse."

Läs talet i sin helhet (På engelska)

Kronprinsessan tillsammans med ambassadör Magnus Robach vid Keystone Dialogue 3. Foto: Sveriges ambassad Japan

Kronprinsessan tillsammans med ambassadör Magnus Robach vid Keystone Dialogue 3. Foto: Sveriges ambassad Japan

Under Keystone Dialogue 3 diskuterades SeaBOS-aktiviteterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt hur samarbetet mellan fiskeföretagen ska utvecklas vidare.

Besöket i Japan avslutades med att Kronprinsessan närvarade vid en konsert med Kungliga filharmonikerna på Suntory Hall i Tokyo, Japan.

Kronprinsessan vid Kungliga filharmonikernas konsert i Suntory Hall, Tokyo, Japan. Foto: Said Karlsson/Sveriges ambassad Japan

Kronprinsessan vid Kungliga filharmonikernas konsert i Suntory Hall, Tokyo, Japan. Foto: Said Karlsson/Sveriges ambassad Japan

Keystone Dialogue 3

Vid Keystone Dialogue 3 i Karuizawa fördjupades samarbetet mellan företagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En tydlig plan togs fram för hur dessa stora aktörer gemensamt ska utveckla sin kapacitet att leda omställningen till hållbart fångad eller odlad fisk och skaldjur, samt hur företagen ska ta ett större globalt ansvar för världshaven. Arbetet fokuserar på att säkerställa att produkter som fångats illegalt, eller under slavliknande arbetsförhållanden, inte ska finnas i företagens värdekedjor. Sättet att säkerställa detta är genom ökad spårbarhet, samt även en ökad transparens och publik rapportering av företagens olika verksamheter. Vid Keystone Dialogues 3 kom vd:arna även överens om hur det gemensamma arbetet ska ledas och finansieras, vilket innebär att det nu finns en stabil institutionell bas för ett långsiktigt samarbete mellan företagen.

Om Keystone Dialogue

Tio av världens största fisk- och skaldjursföretag har gått ut med ett gemensamt uttalande om ett tiopunkters handlingsprogram för en hållbar förvaltning av världshaven. Det var resultatet av Soneva Dialoguelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som hölls på Maldiverna i november 2016.

De företagen åtar sig att förbättra transparens och spårbarhet i sin verksamhet och att minska olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i sina leverantörskedjor.

Soneva Dialogue var det första mötet i Keystone Dialoguelänk till annan webbplats, som är möten och dialoger mellan näringsliv och forskare kring tillståndet i våra världshav. Soneva Dialogue ägde rum på Maldiverna i november 2016.

Läs Kronprinsessans tal vid Soneva Dialogue på Maldiverna. (På engelska)länk till annan webbplats

Vid Kronprinsessans besök i Tokyo, Japan april i 2017 hölls en uppföljning av Soneva Dialogue. Japanska fiskeföretag och fiskeexperter var inbjudna till en mer informell dialog som hölls på den svenska ambassaden i Tokyo.

Läs Kronprinsessans tal vid besöket i Tokyo. (På engelska)länk till annan webbplats

Den andra Keystone Dialogue ägde rum i Stockholm 15-16 maj 2017. Keystone Dialogue 2 i Stockholm resulterade i ett fördjupat samarbete mellan företagen. En tydlig plan togs fram för hur dessa stora aktörer gemensamt kan utveckla sin kapacitet att leda omställningen till hållbart fångad eller odlad fisk och skaldjur, samt hur företagen kan ta ett större globalt ansvar för världshaven.

Läs Kronprinsessans tal vid Keystone Dialogue 2 i Stockholm. (På engelska)

Kronprinsessan FN-ambassadör för globala mål

Kronprinsessan är en av 17 ambassadörer som utsetts att delta i Sustainable Development Goals (SDG) Advocacy Grouplänk till annan webbplats. Gruppens uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

I rollen som ambassadör har Kronprinsessan valt att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsidalänk till annan webbplats samt hos FN.länk till annan webbplats