Kronprinsessan vid Havs- och vattenforum

Onsdagen den 16 maj närvarade Kronprinsessan vid Havs- och vattenforum i Göteborg. Forumet arrangeras av Havs- och vattenmyndigheten.

Forumet inleddes med att Jakob Granit, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, hälsade alla välkomna. Därefter talade Sveriges havsambassadör Helen Ågren om världens hav som resurs för global utveckling - vi är alla sammanbundna med samma hav.

Sophie Carler från Jernkontoret, Björn Haase från Höganäs AB och Jonas Larsson från SSAB talade sedan om de frivilliga åtaganden svensk stålindustri gör som bidrar till att de globala målen kan nås.

I en paneldiskussion om digital spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter talade deltagarna om utmaningar för miljön och konsumenten.

Som sista programpunkt innan lunch talade 2017-års vinnare av Sjöstjärnan, Västerviks kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, om betydelsen av utmärkelsen.

Eftermiddagen inleddes med att miljöminister Karlolina Skoog talade om vad regeringen gjort under de senaste fyra åren. Miljöministern lyfte även vikten av att när man stärker kunskapen ökar man engagemanget för hav och vatten.

Därefter delade miljöministern ut årets Sjöstjärna till projektet 8-fjordarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Bohuslän.

Som avslutning på eftermiddagens presentationer talade Rich Water, Sveriges första LIFE-IP projektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, om de krafttag som görs för bättre vatten i Östersjön.

Läs mer om Havs- och vattenmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt Havs- och vattenforum 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster