Kronprinsessan vid Dag Hammarskjöldföreläsning

Söndagen den 22 april närvarade Kronprinsessan vid Dag Hammarskjöldföreläsningen på Uppsala universitet. FN:s generalsekreterare António Guterres var huvudtalare vid föreläsningen.

Kronprinsessan inledde besöket med en kransläggningsceremoni vid Dag Hammarskjölds grav på Gamla kyrkogården i Uppsala. FN:s generalsekreterare António Guterres, talma Urban Ahlin, vice statsminister Isabella Lövin, utrikesminister Margot Wallström, landshövding Göran Enander samt ambassadör Olof Skoog närvarade också vid ceremonin. 

Därefter möttes Kronprinsessan och FN:s generalsekreterare António Guterres i ett enskilt samtal på Dag Hammarskjöldfonden i Uppsala.

På Uppsala slott följde sedan Dag Hammarskjöldföreläsningen där FN:s generalsekreterare var huvudtalare. Rektor Eva Åkesson hälsade välkommen och professor Peter Wallensteen, freds- och konfliktforskare, introducerade FN:s generalsekreterare som talade kring arbetet med att förnya och förstärka tre strategiska punkter för FN-organisationen: hållbar utveckling, fred och säkerhet samt administration och ledarskap. .

Föreläsningen, som var den nittonde, var öppen för allmänheten och följdes av en frågestund.

Dag Hammarskjöldföreläsningen

Föreläsningen är ett återkommande arrangemanglänk till annan webbplats sedan 1998 och hålls till minnet av Dag Hammarskjöldlänk till annan webbplats, FN:s andre generalsekreterare, och de värden han stod för i sin gärning: engagemang, humanism, internationell solidaritet och samarbete. Tidigare föreläsare är bland andra Mary Robinson, Brian Urquhart, Hans Blix, Kofi Annan, Francis Deng, Jan Eliasson, Martti Ahtisaari, Margot Wallström, Helen Clark och José Ramos-Horta.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Dag Hammarskjöld Foundationlänk till annan webbplats och Uppsala universitet.länk till annan webbplats