Kronprinsessan i möte med civilministern

Fredagen den 2 februari gav Kronprinsessan företräde för civilminister Ardalan Shekarabi och Jonas Bergström, politisk sakkunnig.

Förmiddagens företräde var en uppföljning av tidigare möten kring regeringens arbete med att genomföra FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Bland annat närvarade Kronprinsessan vid presentationen av regeringens rapport till FN om arbetet med Agenda 2030.

Kronprinsessan FN-ambassadör för globala mål

Kronprinsessan är en av 17 ambassadörer som utsetts att delta i Sustainable Development Goals (SDG) Advocacy Group. Länk till annan webbplats. Gruppens uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Kronprinsessan arbetar framförallt med frågor som rör vatten och hälsa.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida Länk till annan webbplats. samt hos FN Länk till annan webbplats..