Kronprinsessan besökte SIWI

Torsdagen den 23 augusti besökte Kronprinsessan Stockholm International Water Institute (SIWIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Besöket genomfördes inför den kommande Världsvattenveckan, som avslutas med att Stockholm Water Prizelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Stockholm Junior Water Prizelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster delas ut av Kronprinsessan.

Vid besöket fick Kronprinsessan information om SIWI:s arbete i vattenfrågor. SIWI:s vd Torgny Holmgren och styrelseordförande Peter Forssman tog emot på institutets kontor i Stockholm.

Därefter föredrogs aktuella vattenrelaterade frågor av SIWI:s experter. Bland annat diskuterades vattendiplomati - hur vatten kan vara en väg till fred - och hur svenska aktörer kan bidra till en bättre vattensituation globalt.

Kronprinsessan är sedan 2016 ambassadör för FN:s globala mål och har valt att särskilt lyfta mål 6, rent vatten och sanitet, samt mål 14, hav och marina resurser.

Läs mer om SIWIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster