Högtidliga audienser på Kungliga slottet

Torsdagen den 15 februari tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungliga slottet vid högtidliga audienser.

Vice ceremonimästaren, Luxemburgs ambassadör Janine Finck, UD:s introduktör Ingrid Hjelt af Trolle och kabinettskammarherren, på Kungliga slottet. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungahuset.se

De nyutnämnda ambassadörerna är Sydkoreas ambassadör Lee Jeong-kyu, Egyptens ambassadör Alaa Hegazy, Iraks ambassadör Ahmed Kamal Hasan Al-Kamaly och Luxemburgs ambassadör Janine Finck.

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

Egyptens ambassadör Alaa Hegazy anländer till Kungliga slottet tillsammans med UD:s introduktör Bengt Lundborg, Foton: Sanna Argus Tirén/Kungahuset.se

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Iraks ambassadör Ahmed Kamal Hasan Al-Kamaly och UD:s introduktör Birgitta Holst Alani. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungahuset.se

Ambassadören hämtas upp på Utrikesdepartementet vid Gustaf Adolfs torg av Hovstallets ekipage och körs till Kungliga slottet. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungahuset.se