Högtidliga audienser på Kungliga slottet

Torsdagen den 14 juni tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungliga slottet vid högtidliga audienser.

De nyutnämnda ambassadörerna är Vitrysslands ambassadör Dmitry Mironchik, Chiles ambassadör Hernán Bascuñán Jiménez, Jemens ambassadör Sahar Mohammed Abduljabbar Ghanem och Filippinernas ambassadör Jocelyn S Batoon-Garcia.

Jemens nya ambassadör Sahar Mohammed Abduljabbar Ghanem tillsammans med kabinettskammarherre Peter Gudmundsson, vice ceremonimästare Otto von Platen och UD:s introduktör Birgitta Holst Alani. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungahuset.se

Jemens nya ambassadör Sahar Mohammed Abduljabbar Ghanem tillsammans med kabinettskammarherre Peter Gudmundsson, vice ceremonimästare Otto von Platen och UD:s introduktör Birgitta Holst Alani. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungahuset.se

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

Filippinernas ambassadör Jocelyn S Batoon-Garcia lämnar Kungliga slottet via Östra valvet efter audiensen hos Kungen. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungahuset.se

Filippinernas ambassadör Jocelyn S Batoon-Garcia lämnar Kungliga slottet via Östra valvet efter audiensen hos Kungen. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungahuset.se

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.