Högtidliga audienser på Kungliga slottet

Torsdagen den 25 januari tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungliga slottet vid högtidliga audienser.

De nyutnämnda ambassadörerna är Portugals ambassadör Henrique Manuel Vilela da Silveira Borges, Turkiets ambassadör Hakki Emre Yunt, Etiopiens ambassadör Merga Bekana Gonfa och Libanons ambassadör Hassan Saleh.

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

Etiopiens ambassadör Merga Bekana Gonfa tillsammans med UDs introduktör Klas Gierow och följe vid ankomsten till Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Etiopiens ambassadör i Karl XV:s paradkupé på väg till Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se