Global Child Forum 2018

Onsdagen den 11 april hölls Global Child Forum 2018 på Kungliga Slottet. Över 300 deltagare från hela världen samlades för att diskutera barnrättsfrågor.

Global Child Forum samlade över 300 deltagare från globala företag, institutioner, FN, akademiska världen och regeringen. Foto: Jonas Borg

Global Child Forum samlade över 300 deltagare från globala företag, institutioner, FN, akademiska världen och regeringen. Foto: Jonas Borg

Det var det tionde Global Child Forum om barns rättigheter. Deltagarna representerade globala företag, finansiella institutioner, FN, den akademiska världen och regeringen.

Dagen inleddes med att Kungen hälsade deltagarna välkomna i ett tal, och betonade att barnrättsperspektivet behöver genomsyra alla verksamheter:

”Företag påverkar barn. Och därför måste vi låta barn påverka företag. Ledare inom företags- och finanssektorerna har en unik möjlighet att skydda och stärka barns rättigheter. ”

”Företag, regeringar och civilsamhälle måste arbeta tillsammans, sida vid sida”, sa Kungen i sitt inledningstal vid konferensen. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

”Företag, regeringar och civilsamhälle måste arbeta tillsammans, sida vid sida”, sa Kungen i sitt inledningstal vid konferensen. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Kungen betonade också vikten av samarbete mellan olika sektorer:

”För att förverkliga barns rättigheter krävs samarbete. Företag, regeringar och civilsamhälle måste arbeta tillsammans, sida vid sida.”

Läs talet i sin helhet (engelska)

Bland talarna under dagen fanns Lise Kingo, vd för FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact, prinsessan Laurentien av Nederländerna, vars stiftelse Missing Chapter Foundation arbetar för att ge barn en röst i samhället, samt näringsminister Mikael Damberg.

En av konferensens talare var prinsessan Laurentien av Nederländerna. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

En av konferensens talare var prinsessan Laurentien av Nederländerna. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Från organisationen Time to Talk! deltog två ungdomar från Indonesien, Fauza Ananda och Ruth Kesia, som berättade om sina erfarenheter av barnarbete.

Dagen avslutades med ett tal av Kronprinsessan om hur FN:s 17 globala mål, för vilka Kronprinsessan är ambassadör, samtliga är kopplade till barns rättigheter.

”Mål nummer ett, ingen fattigdom, är för barnet som gifts bort för att hennes föräldrar inte har råd att säga nej. (…) Mål nummer 16, fred, rättvisa och starka institutioner, är för alla de barn vars barndom tas ifrån dem på grund av våld och förföljelse. Jag skulle kunna fortsätta, men jag tror ni förstår poängen: alla globala mål är, i själva verket, barnrättighetsmål. ”

Läs talet i sin helhet (engelska)

Kronprinsessans tal avslutade Global Child Forum 2018. Foto: Jonas Borg

Kronprinsessans tal avslutade Global Child Forum 2018. Foto: Jonas Borg

Global Child Forum

Global Child Forum initierades av Kungafamiljen 2009 och är en oberoende plattform som samlar världsledande intressenter för fördjupad dialog och ökad kunskap om barns rättigheter. Målet är att identifiera lösningar kring de mest angelägna frågorna när det gäller företagens möjligheter att påverka barns rättigheter.