General Jarmo Lindberg förlänades Nordstjärneorden av Kungen

Måndagen den 19 mars förlänades kommendören för finska försvarsmakten general Jarmo Lindberg kommendörs­värdigheten av 1:a klass av Kungl. Nordstjärneorden.

General Lindberg förlänades Nordstjärneorden med följande motivering:

Som erkänsla för förtjänstfulla insatser inom det militära samarbetet mellan Finland och Sverige har H.M. Konungen behagat utnämna Kommendören av Finlands Försvarsmakt general Jarmo Lindberg till Kommendör Första klassen av Kungl. Nordstjärneorden.

Vice ordenskanslern läser upp motiveringen för ordensförläningen. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Vice ordenskanslern läser upp motiveringen för ordensförläningen i Prinsessan Sibyllas våning, Kungliga slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Kungen förlänar ordnar till utländska medborgare på regeringens förslag.