Drottningen vid Svenskt Demenscentrums 10-årsjubileum

Måndagen den 12 februari deltog Drottningen i Svenskt Demenscentrums 10-årsjubileum, på Stockholms stadshus.

Under ceremonin i Prinsens galleri höll Drottningen tal och sa:

”Det är fantastiskt att se hur allt fler personer – inom allt fler professioner – fördjupar sina kunskaper inom detta viktiga område. Men det behövs också förändringar i samhället. Vi måste underlätta för personer med kognitiv sjukdom att leva sina vardagsliv.

Under många år har jag följt demenssjukdom på nära håll. Både genom egna erfarenheter och genom arbetet i Silviahemmet. Under den tiden har jag sett hur både kunskaper och attityder har förändrats. Vi kan mer om demenssjukas behov i dag. Vi förstår bättre den svåra situation som de sjuka och deras anhöriga lever i. Men vi har fortfarande mycket kvar att utveckla och förbättra för att vi ska få ett demensvänligt samhälle.

För 10 år sedan gick Silviahemmet ihop med Stockholms läns Äldrecentrum med uppdraget att bilda och driva ett nationellt kompetenscentrum för demensfrågor. Det blev Svenskt Demenscentrum!”

Läs talet i sin helhet.

Därefter talade bland andra Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare Socialdepartementet, Clara Lindblom, äldreborgarråd och ordförande Stockholms läns Äldrecentrum, Ewa Samuelsson, ordförande Svenskt Demenscentrum, och Wilhelmina Hoffman, vd Svenskt Demenscentrum.

Under ceremonin i Prinsens galleri. Foto: Yanan Li/ Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum (SDC)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster invigdes i februari 2008. Bakom centret står Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Stiftelsen Silviahemmet. Uppdraget kommer från Socialstyrelsen och regeringen som finansierar verksamheten. SDC arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet. Denna byggs kontinuerligt upp för att samla och sprida information. SDC arbetar aktivt för att driva på en positiv utveckling av vård och omsorg för ett mer demensvänligt samhälle.

Om Stiftelsen Silviahemmet

Silviahemmet grundades 1996 på initiativ av Drottningen. Silviahemmet har sedan starten verkat för att höja kunskap och kompetens inom demensområdet.

Regelbundet anordnas utbildningar för medarbetare i vård och omsorg liksom för anhöriga. Idag finns över 800 Silviasystrar och Silviasjuksköterskor utbildade i demensvård vid Sophiahemmet Högskola i samarbete med Silviahemmet. Silvialäkare blir allt fler genom samarbete med Karolinska institutet och snart kommer genom samarbetet med KI även Silviafysioterapeuter och Silviaarbetsterapeuter kunna diplomeras.

Jämte utbildningarna finns också dagverksamheten på Drottningholm som är hjärtat i Silviahemmets verksamhet. I maj 2017 invigde Drottningen SilviaBo, Silviahemmets anpassade bostäder för personer med demenssjukdom.

Läs mer om Stiftelsen Silviahemmet.länk till annan webbplats