Drottningen vid invigningen av konferensen Lead the Way

Måndagen den 28 maj närvarade Drottningen vid invigningen av Workability International och Samhalls konferens Lead the Way på Hotel Clarion Sign i Stockholm.

Den årliga världskonferensen samlade Workability Internationals medlemmar och intressenter från hela världen. Konferensens huvudsyfte var kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan företag, myndigheter och organisationer som erbjuder arbete åt 4 miljoner personer med funktionsnedsättningar. 

I sitt inledningstal sade Drottningen: "Through the years, I have had the opportunity to meet a number of Samhall employees. In speaking with them, I have come to understand that to many, their work is really much more than a job: It is about purpose, participation and, most importantly, inclusion.

Inclusion brings people together. Inclusion builds our societies stronger and more sustainable."

Läs talet i sin helhet

Gäster från 25 olika länder närvarade vid konferensen.