Prins Daniel i Trollhättan med Prins Daniels Fellowship

Tisdagen den 16 maj besökte Prins Daniel och inspiratörerna i Prins Daniels Fellowship Magnus Åbergsgymnasiet och Högskolan Väst i Trollhättan för att prata entreprenörskap med eleverna.

Prinsen och entreprenörerna Anna Stenberg (WES), Lena Patriksson Keller (Patriksson-Communication) och Martin Lorentzon (Spotify) inledde dagen på Magnus Åbergsgymnasiet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Programmet startade med en aulaföreläsning och därefter fick eleverna tid att prata mer ingående om entreprenörskap, egna idéer och framtidsdrömmar i rundabordssamtal tillsammans med Prinsen och inspiratörerna.

Under eftermiddagen besökte Prinsen och inspiratörerna Högskolan Västlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för ytterligare ett aulasamtal samt rundabordsdiskussioner med studenterna.

Dagen avrundades med ett besök på Drivhusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som finns på plats på högskolan. Drivhuset hjälper nya entreprenörer att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer. Drivhuset Sverige är en ekonomisk förening som arbetar högskolenära över hela landet.

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). länk till annan webbplats

Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer. Läs mer om Prins Daniels Fellowship. länk till annan webbplats

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVAlänk till annan webbplats, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft.