Prins Carl Philip vid hearing om dyslexi

Tisdagen den 23 maj deltog Prins Carl Philip i en hearing om dyslexi som hölls på Specialpedagogiska skolmyndigheten i Stockholm. Prinsen är Dyslexiförbundets beskyddare.

Under eftermiddagen på Specialpedagogiska skolmyndigheten hölls hearingen som i år hade temat Hinder och möjligheter för barn med dyslexi.

Prins Carl Philip höll inledningstal och sa: "Det är verkligen glädjande att se så många kloka och kunniga personer här på dagens hearing – den andra i ordningen. Jag vill redan nu passa på att tacka er för att ni valt att delta i dag och för att ni delar med er av era kunskaper och perspektiv.

Jag hade själv lyckan att få ett bra stöd under mina studier. Både på gymnasiet och på universitetet. Det är jag oerhört tacksam för. Jag är också tacksam för att leva i en tid där vi vet vad dyslexi är. Där det finns forskning, kunskap och förståelse.

[ … ]

Men! Vi har fortfarande en bra bit kvar innan alla får den hjälp som de behöver, på det sätt som passar just deras behov. Jag har förstått att det kan variera mycket från skola till skola och från region till region om man får stöd eller inte. Jag hoppas att dagens hearing ska ta oss några steg närmare målet: att alla barn och unga ska få chansen att utvecklas och lyckas i skolan och i livet."

Läs talet i sin helhet.

Därefter lyfte Mara Westling Allodi, professor vid Stockholms Universitet, ämnet varför stödet inte når fram till alla elever som behöver. Gertrud Ek från Helsingborgs kommun berättade om stödfunktioner som Helsingborgs stad erbjuder fristående och kommunala skolor i kommunen.

Efter en paus hölls ett panelsamtal under ledning av moderator Torbjörn Lundgren. I samtalet deltog Anna Blom, Skolinspektionen, utbildningsminister Gustav Fridolin, Matz Nilsson, Skolledarna, Greger Bååth, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Julia Lindh, Sveriges Elevråd SVEA, Paula Caleca Costa Hallberg, Skolverket och Per-Arne Andersson, Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Dagen arrangerades av Dyslexiförbundet, Svenska Dyslexiföreningen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Svenska Dyslexistiftelsen och Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn.

Prins Carl Philip deltog även i den första hearingen om dyslexi som hölls i mars 2015.