Kungen i styrelsemöte med World Scout Foundation

Fredagen den 10 november hölls styrelsemöte i World Scout Foundation på Kungliga slottet.

Kungen är hedersordförande i World Scout Foundation (WSF).länk till annan webbplats WSFs syfte är att samla in medel för att stötta och fortsätta utveckla den globala scoutrörelsen.

Om Scouterna

Kungen är hedersordförande i svenska Scouternalänk till annan webbplats och sedan 1977 hedersordförande i World Scout Foundation (WSF).

Scouterna är en barn- och ungdomsrörelse som verkar i nästan alla världens länder och som vilar på en stark värdegrund och jobbar för att göra världen bättre.