Kungen delade ut stipendier ur Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Fredagen den 9 juni delade Kungen ut stipendium ur Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö till 14 forskare.

Stipendiaterna tog emot sina stipendier av Kungen i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet.

Läs om stipendiaterna.

Efter stipendieutdelningen föreläste professor Stephen M Redpath, som är den tjugoförste innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap.

Han är professor vid University of Aberdeen, UK, och har huvudsakligen arbetat med frågor relaterade till pågående markanvändning, dess konsekvenser för olika viltstammar och bevarandefrågor hos olika fågelarter i Skottland. Genom sin forskning har han förstått vikten av att kunna kommunicera vetenskap och inkorporera synpunkter från skilda intressegrupper för att förvalta/bevara olika djurpopulationer.

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Läs mer om H.M. Konungens 50-årsfond.länk till annan webbplats