Kungen besöker USA med Royal Technology Mission

Tisdagen den 2 maj till och med lördagen den 6 maj deltar Kungen i den 24:e Royal Technology Mission (RTM), en internationell delegationsresa med fokus på teknik, vetenskap och näringsliv. I år går resan till USA och samlar 30 företrädare från forskning, näringsliv och myndigheter. Delegationen leds av IVAs preses Leif Johansson.

Huvudtemat för årets RTM är hur den snabba teknikutvecklingen, framförallt driven av digitalisering, påverkar företag, forskning och policy. Särskilda fokusområden är fintech (finansteknik), life science (livsvetenskap) och entreprenörskap. Delegationen besöker städerna New York, Washington och Boston.

Hur näringsliv och akademi utvecklar sin verksamhet för att möta den snabba tekniska utvecklingen blir en av de centrala frågorna för årets delegationsresa.

Alfred Malmros och Jared Cohen från Googles företag Jigsaw tillsammans med Kungen och IVAs preses Leif Johansson. Foto: Elin Vinger Elliot

Tisdag 2 maj

Första dagen inleddes med ett besök på IBM för att höra mer om utvecklingen mot kognitiva system och molnbaserade lösningar. Delegationen var sedan hos Google för att bland annat höra om framtidens Google-upplevelse. Även banken JPMorgan och Nasdaq besöktes.

Dagen avslutades på New York Academy of Sciences bland annat med presentationer om hur uppkopplade enheter inspirerar barn till innovation.

Onsdag 3 maj

Under onsdagen var delegationen i Washington DC. Dagen inleddes med besök på Capitol Hill och möte med kongressledamoten och svenskättlingen Randy Hultgren som berättade mer om arbetet i kongressutskottet för vetenskap, rymden och teknik. Under dagen delgav även tankesmedjorna Brookings och ITIF hur de ser på den framtida näringslivsutvecklingen i USA.

Delegationen besökte även NASA för rundvandring och presentationer på Goddard Space Flight Center. Dagen avslutades på House of Sweden med en paneldebatt om tillväxt för alla.

Torsdag 4 maj

Andra dagen i Washington DC var delegationen på National Institutes of Health för att höra mer om den forskning de finansierar och hur digitalisering effektiviserar forskningen. Även forskningsinstitutet Janelia Research Campus och inkubatorn 1776 besöktes.

Fredag 5 och lördag 6 maj

De två sista dagarna av RTM var delegationen i Boston och besökte såväl Harvard-universitetet som Massachusetts Institute of Technologys Media Lab. Även företaget Akamai, med enorm kapacitet att styra datatrafik, stod på agendan.

Innan hemresan den 6 maj besöktes även inkubatorn Masschallenge och AstraZeneca. RTM avslutades på NuTomony där delegationen gavs tillfälle att provåka självkörande bilar.

Royal Technology Mission (RTM)

På Kungens initiativ har Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)länk till annan webbplats sedan 1984 arrangerat så kallade Royal Technology Missions (RTM) runtom i världen. Kungen är IVAs högste beskyddare.

RTM är en delegationsresa för svenska företagsledare, myndighets- och högskolerepresentanter. Syftet med resorna är främst att skapa nya kontakter som kan leda till utökat idé- och affärsutbyte. Kungen deltar på dessa delegationsresor.