Kungaparets statsbesök i Indonesien – dag 1

Måndagen den 22 maj inleds Kungaparets tre dagar långa statsbesök i Indonesien. Med på resan är infrastrukturminister Anna Johansson samt en näringslivsdelegation.

Statsbesöket inleddes under måndagsförmiddagen då Kungaparet välkomnades av president Joko Widodo och fru Iriana Widodo vid en mottagningsceremoni på Bogors presidentpalats.

Kungaparet och presidentparet vid Bogors presidentpalats. Foto: Jonas Ekströmer

Vid Kungaparets ankomst till Bogorpalatset. Foto: Jonas Ekströmer

Istana Bogor, Bogorpalatset, är ett av Indonesiens sex presidentpalats. Palatset anlades 1745 och har sedan det invigdes använts både som sommarresidens och som huvudresidens av generalguvernörer och presidenter. Det nuvarande presidentparet bor i palatset.

Inspektion av högvakt under välkomstceremonin. Foto: Jonas Ekströmer

Efter nationalsånger, salut och inspektion av högvakten presenterades den officiella delegationen.

Kungen och presidenten hade därefter ett enskilt möte och deltog sedan i det bilaterala mötet som hölls mellan den svenska och indonesiska delegationen. Ämnen var bland annat handel och hållbarhet.

Efter mötet gjorde Kungen och Indonesiens president varsitt uttalande till media. Kungen talade om statsbesöket som ett uttryck för ett engagemang att stärka samarbetet mellan länder och om det gemensamma intresset av att öka utbytet inom utbildning och forskning.

Läs Kungens uttalande.

Under överläggningarna mellan den svenska och indonesiska delegationen. Foto: Jonas Ekströmer

Efter mottagningsceremonin hölls en statsbankett i palatset.

Kungen höll tal och sa:

”Det är med stor glädje som Drottningen och jag i dag inleder vårt besök till Indonesien. Detta statsbesök är historiskt, då det är det allra första mellan våra två länder. Det är min önskan att vi under de kommande dagarna ska lägga en grund till en ännu starkare relation under många år framöver.

[…]

Våra två länder är på många sätt olika varandra. Ändå har vi mycket gemensamt.

Svenska företag har en lång historia i Indonesien. Runt 200 000 personer beräknas vara sysselsatta i svenska företags verksamheter här i landet. Och hemma i Sverige har vi förmånen att ta emot ett litet men växande antal indonesiska studenter på våra universitet och högskolor.

Sverige och Indonesien delar en stor nyfikenhet på ny teknologi. Sociala medier har anammats snabbt och brett bland befolkningen i båda länder.

Vi är båda framstående skogsländer. Skogar täcker stora delar av båda våra länder och är viktiga källor till utveckling och välstånd. Men de ställer oss också inför ett antal utmaningar. Liksom alla förnybara resurser måste skogen förvaltas på ett klokt och hållbart sätt.”

Läs talet i sin helhet. (På engelska)

Under eftermiddagen deltog Kungaparet, tillsammans med svenska och indonesiska regeringsföreträdare samt företagsrepresentanter, i ett seminarium om skog och hållbarhet på det internationella centret för skogsforskning, International Center for Forestry Research, CIFOR.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid besöket på CIFOR, International Center for Forestry Research, planterade Kungen symboliskt ett träd för att manifestera långsiktigheten i hållbar utveckling och hållbart skogsbruk. Indonesiska scouter assisterade. Foto: Jonas Ekströmer

Kungaparet välkomnades av CIFORs generaldirektör Peter Holmgren. CIFOR, med högkvarter i Bogor, är en icke-vinstdrivande vetenskapsinstitution som bedriver forskning om skogs- och landskapsförvaltning i världen. Institutionen arbetar främst med skogsbevaring och skogshantering och verkar aktivt för att stärka band till politiker och företag i syfte att driva samhällsutvecklingen i en mer hållbar riktning. Sverige är ett av fyra grundarländer

Under seminariet diskuterades och utbyttes erfarenheter av hållbart skogsbruk, mellan svenska och indonesiska aktörer från akademi, näringsliv och offentlig sektor.

Kvällen avslutas med en mottagning på Sveriges ambassad för svenskar boende i Indonesien

Ambassadör Johanna Brismar Skoog. Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

Intervju med ambassadör Johanna Brismar Skoog

Johanna Brismar Skoog är Sveriges ambassadör i Jakarta, Indonesien, och har tillsammans med svenska ambassaden i Jakarta en central roll i planeringen och genomförandet av statsbesöket.

Hur ser relationen mellan Sverige och Indonesien ut?
– Sverige och Indonesien har idag en utmärkt relation, som bygger på ömsesidig respekt och nyfikenhet. Indonesien har under de senaste tjugo åren genomgått en djupgående reformeringsprocess och har utvecklats till en av de mer dynamiska demokratierna i regionen. Indoneserna konsumerar, turistar och studerar utomlands alltmer och allt fler indoneser får upp ögonen för svenska tjänster och produkter, och Sverige som destination. Det finns en stor nyfikenhet på svenskt mode, musik och design men även på hållbarhetsfrågor, jämställdhetspolitik och innovation. Modemärken från Sverige syns ofta i vimlet, svenska deckare är lika populära här och Zara Larsson spelas på radion. Även i Sverige växer intresset för Indonesien, som har värdens fjärde största befolkning, en stabil tillväxt på över fem procent årligen, och en snabbt växande medelklass. Drygt 33 000 svenskar besökte förra året Indonesien, en ökning med närmare 20 procent från året innan. De flesta reser till Bali, men även andra resmål lockar. Även svenska företag ser en stor potential. Det finns redan drygt 80 på plats och de flesta stora multinationella har varit här länge. Vi ser ett ökande intresse från många fler.

Vilka gemensamma frågor finns för Indonesien och Sverige?
– Många av de stora utvecklingsfrågorna engagerar både Sverige och Indonesien och hållbarhetsmålen (SDGs) gäller oss alla. Klimatförändringarna, nedsmutsningen av våra hav, hur man skapar smarta och hållbara städer för en växande urban befolkning, digitaliseringens möjligheter, men tyvärr även terrorism, radikalisering, extremism och hur vi bäst kan värna våra demokratiska värden.

Indonesien och Sverige håller det internationella samarbetet högt, och har ett starkt FN-engagemang. Sverige och Indonesien är båda så kallade vägvisarländer i FN:s Globala Partnerskap för att motverka Våld mot Barn, och under besöket kommer Drottningen att delta i ett rundabordssamtal med indonesiska beslutsfattare för att dela erfarenheter, identifiera prioriteringar och tillsammans inspirera det internationella samfundet att ta nästa steg i denna globalt angelägna fråga.

Statsbesök i Indonesien

Kungaparet avlägger statsbesök i Indonesien den 22–24 maj på inbjudan av president Joko Widodo. Det är det första statsbesöket från Sverige till Indonesien.

Regeringen representeras av infrastrukturminister Anna Johansson. En näringslivsdelegation under ledning av Business Swedens vd Ylva Berg deltar också i statsbesöket.

Handel, hållbarhet, forskning och innovation är huvudteman för besöket.