Kronprinsessan vid Anders Wall-föreläsningen i entreprenörskap

Onsdagen den 22 november närvarade Kronprinsessan vid Anders Wall-föreläsningen i entreprenörskap som ägde rum på Uppsala universitet.

Till Anders Wall-föreläsningen i Uppsala universitetsaulalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kommer varje år kring 2000 åhörare för att lyssna till några av Skandinaviens mest framgångsrika entreprenörer och deras berättelser. Årets föreläsning var den fjortonde i ordningen.

Syfte med föreläsningen är att inspirera unga framtida ledare och entreprenörer till kreativitet, företagande och entreprenörskap

Kronprinsessan delade ut Anders Walls stipendium till Årets Uppsalastudent - Fredrik Pettersson.

Föreläsningen arrangeras av studentorganisationen Entrepreneurs Academy, Uppsala Universitet och Anders Walls Professur i Entreprenörskap. Anders Walls professur i entreprenörskap syftar till att utveckla undervisning och forskning kring entreprenörskap vid Uppsala Universitet.