Högtidliga audienser på Kungliga slottet

Torsdagen den 9 november tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungliga slottet vid högtidliga audienser.

De nyutnämnda ambassadörerna är Irlands ambassadör Dympna Hayes, Ungerns ambassadör Adrien Müller, Tunisiens ambassadör Moez Mehdi Mahmoudi och Zambias ambassadör Rose Salukatula.

Tunisiens ambassadör Moez Mehdi Mahmoudi anländer till Kungliga slottet i Karl XV:s paradkupé. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Hästarna med guldbeslagna seldon. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna