Drottningen och Prinsessan Sofia vid Dementia Forum X

Torsdagen den 18 maj deltog Drottningen och Prinsessan Sofia i den internationella konferensen Dementia Forum X, på Kungliga slottet. Syftet med mötet var att följa upp slutsatser och initiativ från det första mötet 2015 och att på en global nivå gemensamt uppmärksamma behov i samband med demenssjukdom.

Till den andra upplagan av Dementia Forum X som hölls i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet var kring 120 beslutsfattare, verksamhetsledare och andra aktörer inbjudna. Bland dem fanns ministrar, forskare, ambassadörer, direktörer, finansiärer och andra personer som har möjlighet att göra skillnad på en global nivå.

Prinsessan Sofia, Drottningen och Drottning Sofia av Spanien vid Dementia Forum X i Bernadottebiblioteket. Foto: Yanan Li/Silviahemmet

47 miljoner personer i världen lider i dag av demens, och vid 2050 beräknas antalet ha ökat till 131 miljoner. Demens är ett generellt begrepp som används för att beskriva fysiska förändringar i hjärnan som allvarligt påverkar minnet och andra kognitiva förmågor. Demens påverkar inte bara patienterna och deras familjer – också de ekonomiska konsekvenserna är enorma.

Dagen i Bernadottebiblioteket inleddes av Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister. I sitt tal lyfte hon bland annat att vården av demenssjuka är en fråga om Mänskliga rättigheter, där den sjukes behov måste få stå i centrum.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér öppnade forumet. Det gjorde hon även vid första upplagan av Dementia Forum X som hölls i maj 2015. Foto: Yanan Li/Silviahemmet

Därefter samtalade dagens moderator Nisha Pillai, tidigare nyhetsankare och reporter på BBC World News, med Karin Lind-Mörnesten som är initiativtagare till Dementia Forum X och vd för Swedish Care International. Karin Lind-Mörnesten betonade hur viktigt det är att olika sektorer och intressegrupper samlas för att diskutera nya idéer för att vi ska lyckas nå framgång inom demensområdet.

Professor Miia Kivipelto, chef för Tema Åldrande vid Karolinska Universitetssjukhuset, berättade sedan om FINGER, en studie som hon ledde och somlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster var världens första stora multifaktoriella studie av livsstilsinterventioner. Resultaten visar att minst 30 procent av Alzheimers sjukdom är relaterat till faktorer som man kan påverka. Studien har fått stor betydelse för synen på demenssjukdomar och metodiken från FINGER ska nu användas för nya studier.

Forumets moderator Nisha Pillai och professor Miia Kivipelto. Foto: Yanan Li/Silviahemmet

Trevor Brocklebank medgrundare av Home Instead Senior Care UK, talade sedan om vikten av att se till individens behov i vården av demenssjuka och att involvera patientens familj. Shekhar Saxena, WHO:s chef för avdelningen psykisk hälsa och drogberoende, berättade om den handlingsplan, Global Action Plan on the Public Health Response to Dementia, som WHO presenterar senare i vår. Surya Kolluri, Bank of America Merrill Lynch, berättade om den undersökning som företaget lät göra och som visade att kundernas största oro gällde hälsofrågor och demens. Det ledde till att företaget engagerat sig i frågan. George Vradenburg, UsAgainstAlzheimers medgrundare och ordföranden, lyfte ledarskap som en nyckel till framgång i arbetet mot Alzheimers.

Upplevelsecykeln jDome presenteras. Den ger möjlighet att ”besöka” platser man längtar tillbaka till eller som man velat besöka, samtidigt som man är aktiv. Foto: Yanan Li/Silviahemmet

Efter lunchen fick forumets deltagare ta del av fyra olika föreläsningar med exempel på moderna lösningar på problem relaterade till demens.

Under eftermiddagen fortsatte diskussionerna med frågeställningar kring ämnen som samhällsengagemang, forskning, finansiering, utbildning och behovet att ta fram goda exempel.

Den andra upplagan av Dementia Forum X ägde rum på Kungliga slottet. Första gången konferensen arrangerades var i maj 2015 och det var i samband med stiftelsen Silviahemmets 20-årsjubileum. Foto: Yanan Li/Silviahemmet

Drottningen avrundade dagen i Bernadotte biblioteket och gav exempel på saker som uppnåtts sedan den första upplagan av Dementia Forum X i maj 2015. I samarbete med Karolinska institutet kommer snart även Silviafysioterapeuter och Silviaarbetsterapeuter att diplomeras. Drottningen talade om SilviaBo, Silviahemmets anpassade bostäder för personer med demenssjukdom som är ett samarbetsprojekt mellan Silviahemmet, Ingvar Kamprad, IKEA och BoKlok och ett gott exempel på samarbete över sektorer. Ett annat långsiktigt projekt är Queen Silvia Nursing Award: ett internationellt stipendium som delas ut till sjuksköterskestudenter som har bärande idéer om utveckling inom vård av äldre eller dem som lever med demens.

Läs Drottningens tal. (På engelska.)

När eftermiddagens session i Bernadottebiblioteket avslutats åkte seminariedeltagarna med buss till Drottningholm för att på plats få en presentation av SilviaBo.

Efter en presentation av SilviaBo visades lägenheterna. Foto: Yanan Li/Silviahemmet

Om Stiftelsen Silviahemmet

Silviahemmet grundades 1996 på initiativ av Drottningen. Silviahemmet har sedan starten verkat för att höja kunskap och kompetens inom demensområdet. Regelbundet anordnas utbildningar för medarbetare i vård och omsorg liksom för anhöriga. Idag finns snart 800 Silviasystrar och Silviasjuksköterskor utbildade i demensvård vid Sophiahemmet Högskola i samarbete med Silviahemmet. Silvialäkare blir allt fler genom samarbete med Karolinska institutet och snart kommer genom samarbetet med KI även Silviafysioterapeuter och Silviaarbetsterapeuter kunna diplomeras.

Jämte utbildningarna finns också dagverksamheten på Drottningholm som är hjärtat i Silviahemmets verksamhet. Vid verksamhetens 20-årsjubileum presenterade Drottningen nästa steg i utvecklingen – SilviaBo.

Läs mer om Stiftelsen Silviahemmet.länk till annan webbplats