Ungt ledarskap på Kungliga slottet

Torsdagen den 14 april hölls seminariet Ungt ledarskap på Kungliga slottet. Dagen inleddes med en diplomutdelning för utbildningen Värdebaserat ledarskap. Följ Scouternas live-rapportering här på www.kungahuset.se

Årets mottagare av stiftelsen Ungt Ledarskaps stipendium Kompassrosen: Emma Knaggård Wendt, Mariam Johansson och Hannah Stanton, tre unga ledare som visat gott ledarskap och som är goda förebilder. Foto: Kungahuset.se

”Vårt samhälle blir alltmer globaliserat. Det ställer nya krav på oss. Framtidens team måste kunna samarbeta över både geografiska och kulturella gränser. Då blir ledarens roll ännu viktigare, som lagbyggare och vägvisare. För att Sverige ska stå starkt måste vi bli bättre på att utveckla all den kompetens och erfarenhet som finns här.” Foto: Kungahuset.se

Om stipendiet Kompassrosen

Stiftelsen Ungt Ledarskap arbetar för att lyfta fram betydelsen av, och bidra till, utvecklingen av värdebaserat ledarskap i Sverige. Stipendiet Kompassrosen har instiftats som en del i det arbetet. Stipendiet ska gå till unga ledare som, oberoende av formell titel, i handling visat att de tagit ett ansvar och visat ett engagemang utöver det vanliga och som kan visa att stipendiet kan hjälpa dem till fortsatt utveckling i gott ledarskap.

Stipendiet innefattar tre kategorier och delas årligen ut till en person inom näringsliv, offentlig sektor och ideell sektor. Stipendiet innebär att stipendiaten får 250.000 kr för att fortsätta att utveckla sitt ledarskap genom exempelvis utbildning, mentorprogram och annan verksamhet med tydlig koppling till en utbildningsinsats.

Stiftelsen Ungt Ledarskap har under sina 10 år delat ut Kompassrosen till totalt 30 unga ledare.

Om seminariet Ungt Ledarskap

Seminariet Ungt Ledarskap är årligt återkommande och har varje år ett aktuellt tema kopplat till ungt värdebaserat ledarskap. Scouterna och Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap arrangerar tillsammans seminariet och Kungen står som värd. Seminariet utgör en mötesplats för utbyte av erfarenheter och tankar över gränser, sektorer, generationer, kulturer, organisationer och individer. Dessutom delas stipendiet Kompassrosen ut under seminariet.

Läs mer om Ungt Ledarskaplänk till annan webbplats

Värdebaserat ledarskap

Utbildningen vänder sig till unga ledare mellan 20 och 25 år som har ett ledaruppdrag inom ideell sektor och som vill utvecklas och utmanas i sitt ledarskap. Det centrala temat i utbildningen är värdebaserat ledarskap med innebörden att man som ledare är medveten om sina värderingar och agerar i enlighet med dem.

I utbildningen ingår ett mentorprogram där en deltagare och en mentor från näringslivet eller offentlig sektor möts och lär av varandra.

Utbildningen arrangeras av Scouterna och Scouternas folkhögskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i samarbete med näringslivet och andra ideella ungdomsorganisationer med stöd av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskaplänk till annan webbplats.

Seminariet Ungt ledarskap i Vita Havet på Kungliga slottet. Vita Havet är slottets gamla balsal med takmålningar från 1700-talet. Foto: Kungahuset.se