Prins Daniel i Borås med Prins Daniels Fellowship

Onsdagen den 28 september besökte Prins Daniel och inspiratörerna i Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram Borås för att prata entreprenörskap med ungdomar från Sven Eriksonsgymnasiet och Högskolan i Borås.

Under förmiddagen besökte Prinsen och inspiratörerna Caroline Walerud (Volumental), Jonas Nordlander (Avito) och Martin Lorentzon (Spotify) Sven Eriksonsgymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där man inledde med en föreläsning i aulan. Prinsen och inspiratörerna delade med sig av sina erfarenheter och eleverna fick ställa frågor.

Därefter hölls rundabordssamtal där eleverna fick möjlighet att diskutera mer ingående om entreprenörskap, egna idéer och framtidsdrömmar med Prinsen och inspiratörerna.

Prins Daniel talar i aulan på Sven Eriksonsgymnasiet i Borås. Prinsen besökte Borås tillsammans med inspiratörer i Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram. Foto: Kungahuset.se

Under eftermiddagen besökte Prinsen och inspiratörerna Högskolan i Boråslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för ytterligare ett samtal samt rundabordsdiskussion med studenter.

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). länk till annan webbplatsProjektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer. Läs mer om Prins Daniels Fellowship. länk till annan webbplats

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft.