Prins Carl Philip vid militärövning med Amfibieregementet

Fredagen den 14 till och med söndagen den 16 oktober följde Prins Carl Philip andra amfibiebataljonens övning i Stockholms södra skärgård.

Syftet med övningen var att öva grundläggande förmågor i fälttjänst och mer specifika som till exempel sjömålsstrid.

Prinsen följde amfibiebataljonenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster övning på plats för att uppdatera sig om förbandet och dess verksamhet.

Prinsen genomförde sin grundutbildning vid dåvarande Vaxholms Amfibieregemente. I oktober 2014 befordrades Prins Carl Philip till major.

Prinsen, överstelöjtnant Fredrik Herlitz och ställföreträdande bataljonschef överstelöjtnant Anders Åkermark. Foto: Major Kristina Swaan