Kungen vid WWF:s årsmöte

Torsdagen 19 maj deltog Kungen i Världsnaturfonden WWF:s årsmöte som hölls i Ramnäs, Västmanland. Mötet följdes av en exkursion vid Öjesjöbrännan på temat Två år efter branden – naturens återhämtning.

Dagen inleddes med Världsnaturfonden WWF:slänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster årsmöte som hölls på Ramnäs Hotell. Kungen är hedersordförande i WWF:s förtroenderåd.

Efter en gemensam lunch begav sig mötesdeltagare till Öjesjöbrännan för en exkursion.

Öjesjöbrännan utgörs av 1.500 hektar skogsmark med insprängda myrar och hällmarker. Större delen av området brann hårt i samband med branden 2014 i i Västmanland. Vissa partier och enstaka träd har överlevt den extremt hårda branden.

WWF:s skogsexpert Linda Berglund samt Sveaskogs naturvårdschef Stefan Bleckert ledde exkursionen som hade temat Två år efter branden – naturens återhämtning.

WWF:s skogsexpert Linda Berglund berättade om hur lövskogen tar över efter branden. Här var det tidigare tallskog men nu sprider sig björk och sälg. Foto: Pelle T Nilsson/Stella Pictures