Kungen vid invigningen av MAX IV-laboratoriet

Tisdagen den 21 juni invigde Kungen och statsminister Stefan Löfven MAX IV-laboratoriet i Lund.

MAX IV-laboratorietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Max-lab före 2011) är ett svenskt nationellt laboratorium för kärnfysik, acceleratorfysik och forskning med hjälp av synkrotronljus. Laboratoriet, som ligger på norra universitetsområdet i Lund vid Lunds tekniska högskola, drivs av Vetenskapsrådet med Lunds universitet som värdmyndighet.

Laboratoriet har drygt 900 användare från cirka 30 länder årligen, främst inom ämnena fysik, kemi, biologi, medicin och materialvetenskaper. Laboratoriet öppnade 1986 och har sedan dess kraftigt expanderat.

Bygget av MAX IV påbörjades 2010 på Brunnshög i nordöstra Lund.

Vid invigningen höll Kungen tal och lyfte att MAX IV inte bara kommer att gynna regionen utan hela det globala samhället och att det är ett väletablerat faktum att de utmaningar vi står inför i dag sällan begränsas av nationsgränser, som exempelvis klimatförändringar och den minskande biologiska mångfalden.

Läs Kungens tal. (På engelska)

Dagen och invigningen av MAX IV-laboratoriet avrundades på Lunds universitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med ett symposium i med titeln Innovativ infrastruktur eller infrastruktur för innovation – hur säkrar vi nyttan för forskning, näringsliv och samhälle?

Professor Torbjörn Ahlström, Inst. för arkeologi och antik historia, gav en presentation om hur MAX IV-laboratoriet kan användas inom arkeologisk forskning.

Därefter följde en paneldiskussion under ledning av moderatorn och vetenskapsjournalisten Lisa Kirsebom med deltagare från MAX IV-laboratoriet, European Spallation Source (ESS), näringslivet och Lunds universitet

Annika Olsson, professor i förpackningslogistik, talade sedan om industriell samverkan kring MAX IV-laboratoriet ur skogs-, förpacknings- och livsmedelsindustrins perspektiv.

Detta är MAX IV

MAX IV är ett slags mikroskop. Men ljuskällan har en energi som är mycket högre och en stråle som är intensivare än någon annan i världen. Med synkrotronljusets korta våglängder kan man få syn på detaljer som annars är omöjliga att se. Den intensiva strålen visar hur atomer och molekyler binds till varandra och låter oss förstå mer om livet och materialen.

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster