Kungen och Kronprinsessan i möte med Sveriges klimatambassadör

Torsdagen den 11 februari gav Kungen och Kronprinsessan företräde för Sveriges klimatambassadör Anna Lindstedt.

Under mötet diskuterades det globala klimatavtal som slöts vid COP21 i Paris och hur klimatarbetet fortskrider.

Anna Lindstedt är Sveriges klimatambassadör och chefsförhandlare sedan 2011, med placering på Miljödepartementet. Hon ledde den svenska förhandlingsdelegationen inför COP21 i Paris.

Den 30 november till 11 december 2015 samlades världens länder i Paris för COP21, det tjugoförsta partsmötet under FN:s klimatkonvention. Vid mötet enades länderna om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020.

Kungen deltog i det högnivåmöte som hölls under COP21.